ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,7133,3893,4652,8033,4473,2693,6673,6113,6523,6693,5343,60641,825
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)1,7601,8752,0492,0811,9171,7481,7712,0812,0042,0102,4872,95824,741
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,1002,2462,2322,3582,6482,4223,1682,5802,9273,2822,7353,22831,926
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,1073,1232,9731,6401,6981,8011,8942,1711,7681,6472,0291,57724,428
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า9819288025987369041,2569601,2127591,4021,89012,428
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)6571,1501,1456657256277657308701,1551,4071,38011,276
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน7248847294834715378275809485441,0851,2729,084
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง19,68420,40918,79815,23218,26317,94118,48418,44818,47918,49418,97619,437222,645
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ1,0441,2481,2681,1271,5841,5741,6671,6391,6621,8621,5301,75217,957
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)2,3351,8301,8441,4681,7071,6471,8371,9082,2591,8392,1642,17323,011
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,4881,6211,6381,7901,6651,9101,5291,7151,5781,8951,5751,59019,994
 รวม36,59338,70336,94330,24534,86134,38036,86536,42337,35937,15638,92440,863439,315