ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,5403,7833,9394,4430000000015,705
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,1962,1072,5562,831000000009,690
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,2082,1192,1762,441000000008,944
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K..2,1922,2012,5002,670000000009,563
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,2101,066974768000000004,018
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)2,0132,0522,3412,459000000008,865
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,5641,5971,3291,473000000005,963
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง22,42522,91523,69424,4370000000093,471
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,6532,4642,5132,6200000000010,250
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)2,0982,0922,4112,294000000008,895
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,266967712635000000003,580
12รายงานข้อมูลสินค้าเกษตร1,7462,0672,1182,412000000008,343
13รายงานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์589555716825000000002,685
14รายงานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด1,2019861,2721,311000000004,770
15รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ1,0611,160819764000000003,804
16สอบถามข้อมูลสินค้าเกษตร : E-mail (ตอบกลับ)1513950000000042
17สอบถามข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ : E-mail (ตอบกลับ)9118180000000046
18สอบถามข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด : E-mail (ตอบกลับ)201519110000000065
19สอบถามข้อมูลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ : E-mail (ตอบกลับ)152222280000000087
 รวม48,02148,19250,12852,44500000000198,786