ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,3313,3183,1532,8062,5892,66300000017,860
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)7991,0168547606495480000004,626
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,1982,3171,9601,6631,6251,59600000011,359
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,4023,2622,2822,1231,9842,14400000014,197
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า3213823513913844290000002,258
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)3183083584083863250000002,103
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน125112158151151244000000941
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง13,38414,62314,0739,87410,78811,61100000074,353
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ8151,0178986677436910000004,831
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,4141,3121,3611,2201,2431,3100000007,860
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3411872464173533110000001,855
 รวม25,44827,85425,69420,48020,89521,872000000142,243