ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4903,2583,0993,1282,9783,2033,1083,5583,15900028,981
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,9142,5502,2691,7931,7301,9052,0191,4931,54900018,222
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)3,4123,3293,0562,7332,8902,3992,1402,1542,73000024,843
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,7422,1011,9302,6142,1342,2112,4552,5522,48900021,228
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,1211,1011,4419061,0051,0381,2688869360009,702
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,8441,7061,5581,3931,5661,8943911,9731,83600014,161
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,5111,6611,7419579469091,1991,2031,11200011,239
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง18,42918,10118,12617,07214,87816,32517,15418,26116,165000154,511
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,3983,3373,5251,9051,9452,0911,4901,6291,84100020,161
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,8171,8541,8061,6172,1802,2352,5962,6322,48200019,219
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,5911,1761,3591,0988216534,19363663700012,164
 รวม41,26940,17439,91035,21633,07334,86338,01336,97734,936000334,431