ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,8323,4113,5493,7554,0643,7283,1983,4463,17400032,157
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)3,1912,3292,4072,2532,1692,3641,8551,6651,83900020,072
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)3,4682,4572,8994,4242,5523,9272,5812,5172,77900027,604
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,8242,7792,3211,8531,8732,1782,7182,6982,66000020,904
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า2,1451,6001,3121,6282,2361,8581,32695795300014,015
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,6417291,8111,8811,9622,0431,3591,2251,43900014,090
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,5401,5441,6742,0232,0661,9149141,0141,00300013,692
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง19,71217,50620,39218,40417,65119,10527,98224,51025,718000190,980
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,0341,8491,9722,4392,2582,6173,0622,3541,95100020,536
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)2,4622,9622,6902,2602,3992,2581,8391,7731,66300020,306
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,8864,5661,6481,4321,9141,5324059191,14400015,446
 รวม43,73541,73242,67542,35241,14443,52447,23943,07844,323000389,802