ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4903,2583,0990000000009,847
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,9142,5502,2690000000007,733
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)3,4123,3293,0560000000009,797
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,7422,1011,9300000000006,773
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,1211,1011,4410000000003,663
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,8441,7061,5580000000005,108
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,5111,6611,7410000000004,913
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง18,42918,10118,12600000000054,656
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,3983,3373,5250000000009,260
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,8171,8541,8060000000005,477
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,5911,1761,3590000000004,126
 รวม41,26940,17439,910000000000121,353