ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4903,2583,0993,1282,9783,20300000019,156
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,9142,5502,2691,7931,7301,90500000013,161
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)3,4123,3293,0562,7332,8902,39900000017,819
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,7422,1011,9302,6142,1342,21100000013,732
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,1211,1011,4419061,0051,0380000006,612
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,8441,7061,5581,3931,5661,8940000009,961
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,5111,6611,7419579469090000007,725
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง18,42918,10118,12617,07214,87816,325000000102,931
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,3983,3373,5251,9051,9452,09100000015,201
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,8171,8541,8061,6172,1802,23500000011,509
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,5911,1761,3591,0988216530000006,698
 รวม41,26940,17439,91035,21633,07334,863000000224,505