ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,3313,3183,1532,8062,5892,6632,7142,971000023,545
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)7991,01685476064954846254200005,630
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,1982,3171,9601,6631,6251,5961,6011,521000014,481
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,4023,2622,2822,1231,9842,1441,9652,011000018,173
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า32138235139138442952149500003,274
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)31830835840838632544261200003,157
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน12511215815115124431311100001,365
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง13,38414,62314,0739,87410,78811,61112,40013,2500000100,003
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ8151,01789866774369174181400006,386
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,4141,3121,3611,2201,2431,3101,1391,305000010,304
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K34118724641735331142640100002,682
 รวม25,44827,85425,69420,48020,89521,87222,72424,0330000189,000