ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,3313,3183,1532,8062,5892,6632,7142,9713,17600026,721
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)7991,0168547606495484625425040006,134
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,1982,3171,9601,6631,6251,5961,6011,5211,72800016,209
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K2,4023,2622,2822,1231,9842,1441,9652,0112,33400020,507
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า3213823513913844295214954690003,743
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)3183083584083863254426126810003,838
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1251121581511512443131111700001,535
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง13,38414,62314,0739,87410,78811,61112,40013,25014,079000114,082
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ8151,0178986677436917418147670007,153
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,4141,3121,3611,2201,2431,3101,1391,3051,16200011,466
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3411872464173533114264014460003,128
 รวม25,44827,85425,69420,48020,89521,87222,72424,03325,516000214,516