ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)2,7252,7242,7092,7443,0333,41100000017,346
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,3682,3662,3792,6762,7251,63000000014,144
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,8532,7722,7472,7322,3412,48200000015,927
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3,0302,9382,7582,3942,8322,66300000016,615
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,5351,5131,2631,6361,7591,8520000009,558
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,6771,6251,4751,8101,9501,82700000010,364
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,6541,6391,4171,6441,8601,5380000009,752
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง14,60514,56714,40514,37414,12715,87500000087,953
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,3712,3452,3062,5373,3032,31900000015,181
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)2,6702,5882,3581,9792,2991,73800000013,632
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3,7053,5423,3874,4364,6214,46900000024,160
 รวม39,19338,61937,20438,96240,85039,804000000234,632