ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)2,7252,7242,7092,7443,0333,4113,7323,3974,8332,9193,1283,50938,864
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)2,3682,3662,3792,6762,7251,6301,8122,2072,3042,5412,7221,77627,506
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)2,8532,7722,7472,7322,3412,4822,8933,1013,4402,9272,4892,57833,355
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3,0302,9382,7582,3942,8322,6632,6863,4483,7782,3183,0032,82834,676
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า1,5351,5131,2631,6361,7591,8522,5811,7362,7491,6541,8481,34921,475
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)1,6771,6251,4751,8101,9501,8272,0742,4033,4641,5591,9111,54423,319
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน1,6541,6391,4171,6441,8601,5381,9822,3502,2491,7891,6171,22320,962
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง14,60514,56714,40514,37414,12715,87515,49017,07817,48714,98614,76316,798184,555
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ2,3712,3452,3062,5373,3032,3193,0012,4392,9102,4973,2872,62831,943
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)2,6702,5882,3581,9792,2991,7383,0832,5993,0411,8422,4132,02628,636
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K3,7053,5423,3874,4364,6214,4694,7325,3096,0634,6985,0195,25255,233
 รวม39,19338,61937,20438,96240,85039,80444,06646,06752,31839,73042,20041,511500,524